Phần mềm ước tính sơn

Trang chủ /

Phần mềm ước tính sơn

Chọn loại sơn :

Diện tích cần sơn

Chiều dài (m) :
Chiều rộng (m) :
Chiều cao (m) :
Số tầng :
Ghi chú: Kết quả trên chỉ mang tính ước lượng dựa trên độ phủ lý thuyết của từng loại sơn. Lượng sơn thực dùng có thể thay đổi tùy theo bề mặt thi công.

Phần mềm tính sơn

Bảng màu

Tư vấn phong thủy