Hỗ trợ khách hàng

Trang chủ /

Hỗ trợ khách hàng

Tại sao phải xử lý bề mặt ?

Vì xử lý bề mặt càng tốt thì kết quả thu được chất lượng mảng sơn, tuổi thọ mảng, giá thành đầu tư) sẽ tốt hơn. Do đó, bất cứ việc thi công sơn như thế nào, dù lớn hay nhỏ, mới hay cũ, trong hay ngoài, nền gạch hay kim loại cũng phải bắt đầu bằng việc xử lý bề mặt. Mỗi thao tác đúng đều làm tăng khả năng bảo vệ bề mặt thi công. Nếu xử lý không đúng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. Các giai đoạn trong xử lý bề mặt

Lăn sơn trên bề mặt cũ có đảm bảo không ?

Vì xử lý bề mặt càng tốt thì kết quả thu được chất lượng mảng sơn, tuổi thọ mảng, giá thành đầu tư) sẽ tốt hơn. Do đó, bất cứ việc thi công sơn như thế nào, dù lớn hay nhỏ, mới hay cũ, trong hay ngoài, nền gạch hay kim loại cũng phải bắt đầu bằng việc xử lý bề mặt. Mỗi thao tác đúng đều làm tăng khả năng bảo vệ bề mặt thi công. Nếu xử lý không đúng sẽ laàm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. Các giai đoạn trong xử lý bề mặt

Liên hệ làm đại lý

Vui lòng điền đầy đủ thông tin rùi gửi cho chúng tôi

Phần mềm tính sơn

Bảng màu

Tư vấn phong thủy